ERKEKLER U17 A TAKIMI

Tahir Soyer
Tahir Soyer

BAŞANTRENÖR

 • Tahir Soyer

  Tahir Soyer

  ANTRENÖR

 • Aral Akar
  • Aral Akar

  • Pozisyon : 5 Numara

  • Kilosu : 100

  • Boy : 183 CM

  • Uyruk : KKTC

  Aral Akar

 • Arda Göktaş
  • Arda Göktaş

  • Pozisyon : 1 Numara

  • Kilosu :

  • Boy : CM

  • Uyruk : TC

  Arda Göktaş

 • Arda Türker
  • Arda Türker

  • Pozisyon : 3 Numara

  • Kilosu : 59

  • Boy : 162 CM

  • Uyruk : KKTC

  Arda Türker

 • Can Soydan
  • Can Soydan

  • Pozisyon : 2 Numara

  • Kilosu :

  • Boy : CM

  • Uyruk : KKTC

  Can Soydan

 • Cem Mayda
  • Cem Mayda

  • Pozisyon : 5 Numara

  • Kilosu : 64

  • Boy : 186 CM

  • Uyruk : KKTC

  Cem Mayda

 • Cenk Mayda
  • Cenk Mayda

  • Pozisyon : 5 Numara

  • Kilosu : 64

  • Boy : 186 CM

  • Uyruk : KKTC

  Cenk Mayda

 • Enis Lokumcu
  • Enis Lokumcu

  • Pozisyon : 5 Numara

  • Kilosu : 53

  • Boy : 174 CM

  • Uyruk : KKTC

  Enis Lokumcu

 • Halil Beyazsaçlı
  • Halil Beyazsaçlı

  • Pozisyon : 4 Numara

  • Kilosu : 58

  • Boy : 170 CM

  • Uyruk : KKTC

  Halil Beyazsaçlı

 • Halil Çetinyay
  • Halil Çetinyay

  • Pozisyon : 1 Numara

  • Kilosu : 45

  • Boy : 159 CM

  • Uyruk : KKTC

  Halil Çetinyay

 • Hasan Eriç
  • Hasan Eriç

  • Pozisyon : 3 Numara

  • Kilosu : 52

  • Boy : 164 CM

  • Uyruk : KKTC

  Hasan Eriç

 • İbrahim Oyman
  • İbrahim Oyman

  • Pozisyon : 4 Numara

  • Kilosu :

  • Boy : CM

  • Uyruk : KKTC

  İbrahim Oyman

 • Mahmut Sertoğlu
  • Mahmut Sertoğlu

  • Pozisyon : 4 Numara

  • Kilosu : 53

  • Boy : 174 CM

  • Uyruk : KKTC

  Mahmut Sertoğlu

 • Mustafa Çağman
  • Mustafa Çağman

  • Pozisyon : 3 numara

  • Kilosu :

  • Boy : CM

  • Uyruk : KKTC

  Mustafa Çağman

 • Nazım Ced
  • Nazım Ced

  • Pozisyon : 2 Numara

  • Kilosu :

  • Boy : CM

  • Uyruk : KKTC

  Nazım Ced