MİSYONUMUZ

Küçük yaşlardan başlayıp tüm ülke gençlerini spor yapmaya özendirmek, onları yetenekleri doğrultusunda yönlendirmek ve bu yeteneklerini geliştirerek onlara ilgi duydukları ve başarılı olabilecekleri alanlarda spor yapmalarını sağlamak ve aynı zamanda da spor yaparken onlara toplumların olmazsa olmazı olan belli başlı toplumsal değerlere sahip, sağlam karakterli, dürüst, çalışkan, sevecen, paylaşmayı bilen ve büyüklerine karşı saygılı, küçüklerini sevip koruyan ve kollayan, üstün ahlaklı bireyler olarak yetiştirmektir. Ayrıca sporu anlayan ve benimseyen, sporu bir hayat anlayışı ve felsefesi haline getiren ve hayat boyu spor yapma felsefesini benimsemiş ve bunu uygulayacak, sağlığını koruma konusunda duyarlı ve toplumu da bu yönde bilinçlendirecek ve hizmet verecek bireyler yaratmak kulübün hedefleri arasındadır. Tüm bu çalışmalarımızda çocuklarımızı renk, ırk, cinsiyet ve din ayrımı yapmadan ve adil ve eşit şartlar altında kulüp çatımız altında sporun farklı alanlarında eğiterek, onların “Koşulsuz Mutluluğu” için çalışmaktayız.

SOYER SPOR KULÜBÜ